Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Start vervanging hoogspanningslijn tussen Drogenbos en Buizingen

wo 11 maart 20
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start in maart met de vernieuwing van het hoogspanningsnet tussen Drogenbos en Buizingen 2de fase.

Alle huidige hoogspanningsmasten op het traject worden vervangen door gelijkaardige infrastructuur. De tweede fase van de werken zal ongeveer tot november 2020 duren. 

   

Welke hinder zal u ondervinden?

  

Elia engageert zich om de hinder en impact op buurtbewoners te beperken. Tijdens de werken moeten onder de lijn alle infrastructuur en personen beschermd worden. Om de spoorlijn te beschermen zal een torenkraan geplaatst worden op de hoek van de A.Vaucampslaan en de Guido Gezellestraat. Om deze kraan op te stellen zal de A. Vaucampslaan tussen de Kortestraat en de J. van Laetstraat worden afgesloten voor alle verkeer en dit gedurende één week. Om de hinder te beperken plannen wij dit tijdens de paasvakantie van 13/4 tot en met 18/4. Omdat de kraan gedurende de werken gedeeltelijk op de rijweg zal staan, zal de A. Vaucampslaan daarna ingericht worden als eenrichtingstraat tussen de Kortestraat en de J. van Laetstraat. We voorzien een omleiding langs de Kortestraat, die gedurende deze periode in beide richtingen toegankelijk zal zijn. Tijdens de maand september zal de kraan worden verwijderd en hiervoor  voorzien wij eveneens 1 werkweek. De exacte datum zal u tijdig worden doorgegeven. Hierna zal de A. Vaucampslaan terug in twee richtingen beschikbaar zijn.

Tijdens deze werken wordt de elektriciteit niet onderbroken.

  

Waarom zijn deze werken noodzakelijk?

   

De bestaande hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations van Drogenbos en Buizingen bereikt het einde van zijn levensduur. Om de betrouwbaarheid van het nationale elektriciteitsnet en de veiligheid van de burgers en de infrastructuur te waarborgen, vervangt Elia de bestaande hoogspanningsmasten door gelijkaardige infrastructuur die beantwoordt aan de strikte veiligheidsnormen die vandaag van kracht zijn.

  

Meer weten? Neem contact met ons op

   

Voor algemene informatie over het project kan u ook altijd contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of de gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Voor dringende zaken omtrent de werken kan u rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon van de aannemer; Bart Spapens via het nummer 0477 28 55 42, enkel beschikbaar tussen 08u00 en 17u00. 

Op de webpagina www.elia.be/projecten vindt u steeds de laatste stand van zaken van het project.

Nieuwsoverzicht