Alles wat je moet weten over het Coronavirus (update 19 maart)

vr 13 maart 20
Eind vorig jaar brak in China een nieuw Coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook België. Het gemeentebestuur volgt de instructies vanuit de overheid op de voet.

Wat is de huidige stand van zaken ?

Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we in fase 2.

 • Fase 2 (huidige fase): heeft tot doel de verspreiding van het virus in te perken. Geïnfecteerde patiënten worden geïsoleerd en verzorgd in een speciaal beveiligde sectie of thuis. Alle personen met wie zij nauw contact hebben gehad (familie, collega’s, andere reizigers) worden in kaart gebracht, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Indien mogelijk worden ze getest of in thuisisolatie geplaatst totdat men zeker is dat ze niet geïnfecteerd zijn.


 • Fase 3: bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

    

Wat kan ik zelf doen? 

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-,long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk
  verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

   

Wat bij symptomen?

Wanneer je toch symptomen opmerkt bij jezelf of een persoon in je omgeving, dan zijn er verschillende scenario’s mogelijk:

 • Je voelt je ziek, maar bent niet in een land/regio geweest waar coronapatiënten gemeld zijn
  Als je geen nauw contact had met iemand die ziek is en niet in landen/regio’s bent geweest waar coronapatiënten zijn gemeld, moet je je geen zorgen maken. Je hebt misschien een seizoensgriep. Raadpleeg in dat geval je huisarts.
   
 • Je bent in een land/regio geweest waar coronapatiënten zijn, maar je voelt je niet ziek
  Je kan gewoon je dagelijks leven verder zetten, maar moet wel waakzaam zijn voor symptomen van koorts, hoesten en ademhalingsproblemen.
   
 • Je bent in een land/regio geweest waar coronapatiënten zijn en je voelt je ziek.
  Wanneer je ziek bent nadat je naar een land/regio bent geweest waar coronapatiënten zijn gemeld, blijf dan meteen thuis en vermijd onnodig contact met anderen. Neem telefonisch contact op met je huisarts of met de huisartsenwachtpost en beschrijf je symptomen en reisgeschiedenis.

    

  

Overzicht van de maatregelen

Wij volgen als gemeente de instructies vanuit de overheid op de voet en communiceren over alle richtlijnen van de federale overheid. Deze maatregelen zijn van kracht tot en met 5 april.

     

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen. 

   

De dienstverlening (loketwerking) van gemeente en OCMW blijft momenteel behouden, maar enkel voor dringende zaken én op afspraak.

We roepen evenwel iedereen op om aanvragen indien mogelijk via het e-loket af te handelen. Hier vind je een overzicht van alle e-formulieren.

   

Volgende gemeentelijke infrastructuur sluit de deuren:

 • Bib Beersel
 • Sportzalen
 • Biercentrum De Lambiek
 • Evenementenhal DOC
 • CC de Meent (tot einde paasvakantie)
 • Recyclagepark
 • Kasteel van beersel
 • Toerismedienst

    

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd dat iedereen zich beperkt tot de noodzakelijke verplaatsingen.  
Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus.

   

Katholieke Kerk schorst alle publieke liturgische samenkomsten.
Klik hier voor meer info.

  

Binnen- en buitenspeeltuinen blijven gesloten. Ook groepsactiviteiten (fietstochten, wandelingen,…) zijn verboden.  

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen?

Je vindt alle informatie en maatregelen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website https://www.info-coronavirus.be

  

Via telefoon: 

Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689

Vragen over economie: 0800/120.33

Vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000

Nieuwsoverzicht