Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek - RUP Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen

vr 21 februari 20
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen” door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in vergadering van 18 december 2019.

De toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het plan bestaande toestand, het grafisch plan en de MER-screening liggen ter inzage van het publiek van 31 januari 2020 tot en met 30 maart 2020 op het gemeentehuis te Alsemberg, dienst Ruimtelijke Ordening, alle werkdagen vanaf 9u tot 12u en op woensdagnamiddag van 14u tot 16u, overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs - p/a gemeentehuis Alsemberg - Domein Rondenbos (kasteeltje) - Alsembergsteenweg 1046 - 1652 Alsemberg (Dienst Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit)

Nieuwsoverzicht
bekendmaking openbaar onderzoek

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be