Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek - RUP Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen

vr 21 februari 20
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen” door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in vergadering van 18 december 2019.
Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat het openbaar onderzoek wordt hernomen van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan “Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen” - voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 18 december 2019.
   
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, werden de openbare onderzoeken in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplanning geschorst.
   

De oorspronkelijke periode van het openbaar onderzoek was voorzien van 31 januari 2020 tot en met 30 maart 2020. 

   

Gezien de schorsing dient het openbaar onderzoek voor de resterende periode tot 15 mei hernomen worden.

     

De toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het plan bestaande toestand, het grafisch plan en de MER-screening kunnen online op de website van de gemeente Beersel of na afspraak ingekeken worden door het publiek van 12 mei 2020 tot en met 15 mei 2020, op het gemeentehuis te Alsemberg (dienst “Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit”), alle werkdagen vanaf 9u tot 12u en op woensdagnamiddag van 14u tot 16u, overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

     

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs - p/a gemeentehuis Alsemberg - Domein Rondenbos (kasteeltje) - Alsembergsteenweg 1046 - 1652 Alsemberg (dienst “Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit”).

Nieuwsoverzicht
bekendmaking openbaar onderzoek

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17 (enkel in voormiddag telefonisch bereikbaar)
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be

Lees meer artikels over