Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het Beerselse Mobiliteitsforum - Participeer mee in het Beerselse mobiliteitsbeleid

do 31 oktober 19
Gemeente Beersel herziet het mobiliteitsplan. Het vorige plan dateerde al van 2011 en was aan een actualisatie toe. Er werden 8 thema’s geselecteerd die de komende maanden verder uitgewerkt zullen worden.

Het nieuwe mobiliteitsplan zal de basis vormen voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente voor de komende jaren.

Het gemeentebestuur maakt van meer inspraak van de burger één van de speerpunten van het nieuwe beleid. Dat geldt uiteraard ook voor het mobiliteitsbeleid. Daarom start gemeente Beersel met een specifiek participatietraject omtrent mobiliteit: het Beerselse Mobiliteitsforum. Voor dit traject wordt gemeente Beersel bijgestaan door A2Bmobility, een studiebureau uit Halle voor mobiliteit en participatie.

Eerder dit jaar kreeg je al de kans om via de burgerenquête jouw zeg en jouw ideeën te geven over het te voeren beleid. Het rapport van de bevraging resulteerde dan ook in enkele nuttige inzichten inzake mobiliteit. Zo is o.a. gebleken dat de Beerselaars vinden dat verkeersveiligheid dé top-prioriteit moet zijn voor de komende jaren.

Daarom gaan we nu nog een stap verder, zetten we nog sterker in op participatie en starten we met een mobiliteitsforum. Tijdens twee participatieavonden worden alle Beerselaars uitgenodigd om hun inbreng te geven over hoe ze mobiliteit in hun gemeente ervaren. De gemeente wil heel graag luisteren naar alle bekommernissen en tevens de inwoners informeren over de verdere aanpak van het mobiliteitsplan.

Deze avonden gaan door op 19 en 21 november in de foyer van De Meent in Alsemberg, telkens om 20u. Op 19 november verwelkomen we de inwoners van deelgemeenten Dworp en Alsemberg. Op 21 november is het de beurt aan de inwoners van Lot, Huizingen en Beersel.

Tijdens de participatieavonden komen verschillende thema’s aan bod: fietsbeleid, sluipverkeer, openbaar vervoer, schoolomgevingen, parkeerbeleid, vrachtverkeer, …

Wil je graag meewerken aan het mobiliteitsbeleid van Beersel, schrijf je dan hier in.
Je kan nog inschrijven tot 12 november.

Nieuwsoverzicht