Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek - gedeeltelijke afschaffing van buurtweg

do 18 juli 19
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek is ingesteld om toelating te bekomen tot gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr 36 (gedeelte tussen buurtweg nr 22 en R0E19) zoals opgenomen in de plandocumenten van de Atlas van de buurtweg

Het dossier met ontwerp tot gedeeltelijke  afschaffing van buurtweg nr 36 ligt alle werkdagen, ‘s zaterdags uitgezonderd, van 9 tot 12 uur voormiddag, en op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16 uur, op het gemeentehuis van Beersel te Alsemberg - Domein Rondenbos - Administratief centrum gemeente Beersel - Alsembergsteenweg 1046 – dienst openbare werken ter inzage.

Het desbetreffende onderzoek vangt aan op 22 juli 2019 tot en met 20 augustus 2019.

Schriftelijke opmerkingen of bezwaren kunnen tijdens periode van het openbare onderzoek bij het College van Burgemeester en Schepenen worden ingediend. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be

Lees meer artikels over