Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 19 te Huizingen

vr 05 juli 19
Van 15 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019 loopt een openbaar onderzoek aangaande gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 19 te Huizingen.

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek is ingesteld betreffende de aanvraag om toelating te bekomen tot gedeeltelijke verlegging van de buurtweg zoals opgenomen onder het nummer 19 in de plandocumenten van de Atlas van de buurtwegen van Huizingen.

Het dossier met alle nuttige stukken en inlichtingen aangaande het ontwerp ligt alle werkdagen, ‘s zaterdags uitgezonderd, van 9 tot 12 uur voormiddag, en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur, op het gemeentehuis van Beersel te Alsemberg - Domein Rondenbos - Administratief centrum gemeente Beersel - Alsembergsteenweg 1046 - dienst openbare werken, ter inzage.

Het desbetreffende onderzoek vangt aan op 15 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019.

Schriftelijke bezwaren of opmerkingen kunnen intussen bij het College van Burgemeester en Schepenen worden ingediend. Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Openbare werken

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 08 - 09
fax
02 359 17 18
e-mail
infrastructuur@beersel.be