Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuw beheerplan voor de parken Frankveld, Schaveys en Boesdaal

vr 14 juni 19
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid beheert drie parken in de gemeenten Beersel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Na een grondige inventarisatie van de parken stelde Natuur en Bos een beheerplan op.

Tijdens de opmaak van het beheerplan werden de parkbezoekers, de omwonenden en de gemeentebesturen bevraagd. Als laatste fase, voorafgaand aan de formele goedkeuring van het beheerplan, volgt nu een publieke consultatie.

Het ontwerpnatuurbeheerplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van 17 juni tot 31 juli op de milieudienst (tijdens de loketuren, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg), maar kan ook digitaal worden geraadpleegd op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-Schaveys-Frankveld-Boesdaal of in het regiokantoor van Natuur en Bos, regio Groenendaal: Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart.

Reacties op de plannen kunnen worden ingediend op het zelfde postadres, of via e-mail: groenendaal.anb@vlaanderen.be of aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

In de beheerplannen worden alle functies van de parken afgewogen, en worden vernieuwende beheerkeuzes gemaakt. Om de natuurwaarde te verhogen worden bijvoorbeeld knotbomen en boomgaarden aangevuld, de graslanden worden niet meer allemaal als gazon beheerd, de keuze van bomen en struiken wordt soms wat bijgestuurd. Het Schaveyspark zal gedeeltelijk heringericht worden om meer bij te dragen aan het bufferen van de waterdebieten die in Linkebeek soms voor overlast zorgen. De infrastructuur (banken, vuilnisbakken,…) wordt op enkele plaatsen vernieuwd of aangepast. En een toegankelijkheidsreglement zoekt een correct evenwicht tussen alle parkbezoekers, zodat zoveel mogelijk mensen er zich welkom voelen.

Nieuwsoverzicht
Frankveld

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be

Lees meer artikels over