Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking gemeentebelastingen

wo 13 februari 19
De heer burgemeester van de gemeente Beersel brengt ter kennis aan de bevolking dat de beraadslagingen van de gemeenteraad d.d. 19 december 2018, waarbij volgende belastingreglementen gestemd werden:

Met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019:

 • Herneming opcentiemen op de heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
 • Herneming belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclame
 • Herneming belasting op vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden
 • Herneming belasting op tweede verblijven
 • Herneming verblijfsbelasting
 • Herneming belasting op de afgifte van administratieve stukken of documenten
 • Herneming belasting op de afgifte van paspoorten
 • Herneming belastingreglement voor asverstrooiing of begraving van niet-inwoners van de gemeente
 • Herneming tariefreglement op de begraafplaatsen
 • Herneming milieubelasting
 • Herneming retributiereglement op het ophalen van huishoudelijk verpakkingsafval (blauwe zak)
 • Herneming retributiereglement op het ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen: GFT-zakken
 • Herneming retributiereglement op het ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen: restfractie
 • Herneming belasting op het weghalen en bewaren van goederen, buiten de particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uithuiszetting
 • Herneming retributie op uitlenen van gemeentelijke signalisatie
 • Herneming belasting op uitwendig verlichte en lichtgevende boodschappen, uitwendig verlichte en lichtgevende reclames en uithangborden
 • Herneming retributie terbeschikkingstelling elektriciteit op markten, kermissen en evenementen
 • Herneming retributie op werken voor derden
 • Herneming retributie op hakselen en ophalen van snoeiafval
 • Herneming belasting op het ambtshalve ophalen van sluikstorten

door de heer gouverneur van Vlaams-Brabant voor kennisneming werden aangenomen op 12 februari 2019.

Deze afkondiging wordt gedaan overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

 

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 12
e-mail
secretariaat@beersel.be

Lees meer artikels over