Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ministerieel besluit - Versoepeling maatregelen Ziekte van Newcastle

vr 07 december 18
Maandag 03/12/2018 werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle.

Een gedetailleerde beschrijving van de aangepaste maatregelen vindt u terug op de website:
http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/

 

 

Samengevat komen de wijzigingen wat betreft de markten en andere verzamelingen hier op neer:

Openbare markten

 • De algemene voorwaarden voor verzamelingen blijven onveranderd van toepassing: aanwezigheid van dierenarts, inventaris van de aanwezige verkopers, pluimvee moet gevaccineerd zijn.
 • Verkoop door pluimveehandelaars EN hobbyhouders die geregistreerd zijn in Sanitel is mogelijk op de markt.
 • De pluimveehandelaars moeten hun wekelijkse planning niet meer doorgeven aan de LCE.

 

Tentoonstellingen, beurzen, wedstrijden (o.a. hanenzang) en andere niet-commerciële verzamelingen
Op deze evenementen zijn in grote lijnen de maatregelen van vóór de recente uitbraken terug van kracht:

 • De LCE moet op de hoogte gebracht worden min. 48u voor het evenement.
 • Aanwezigheid van een erkende dierenarts is verplicht.
 • Er moet een inventaris worden bijgehouden van de aanwezige deelnemers.
 • Alle aanwezige kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten gevaccineerd zijn met een geïnactiveerd vaccin en dit minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verzamelen.
 • Voor eenden, ganzen en dwergkwartels geldt de vaccinatieplicht niet. Als bewijs van vaccinatie geldt een attest opgesteld door de dierenarts (bijlage aan het MB).
 • Indien de deelnemer niet geregistreerd is in sanitel moet het pluimvee geïdentificeerd zijn met een gesloten ring of klikring.
 • De gelijktijdige aanwezigheid van pluimveehandelaars of houders van een hobbyhouderij geregistreerd in Sanitel aan de ene kant, en anderzijds van niet in Sanitel geregistreerde hobbyhouders blijft verboden. De organisator moet m.a.w. kiezen tussen deelnemers uit het officiële circuit (handelaars en geregistreerde hobbyhouders) hetzij niet geregistreerde hobbyhouders.
 • De dieren moeten in de 10 dagen voor de verzameling opgehokt of afgeschermd zijn geweest om contact met wilde vogels te vermijden.

Verder kunnen hobbyhouders buiten markten en verzamelingen om opnieuw hun pluimvee direct verkopen aan andere hobbyhouders. Hieraan zijn geen bijzondere voorwaarden verbonden. 

Nieuwsoverzicht
Pluimvee

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be

Lees meer artikels over