Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Beersel krijgt erkenning als kindvriendelijke gemeente

ma 18 juni 18
Gemeente Beersel ontvangt het label 'kindvriendelijke gemeente'. Dat label erkent en lauwert steden en gemeenten die het kinderrechtenverdrag toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Zondagnamiddag reikte minister van Jeugd Sven Gatz voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit. Het label kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Cities beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

 

Minister Gatz, die persoonlijk de oorkonde overhandigde aan de laureaten, zet met overtuiging zijn schouders onder het label:

“Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid en ga zo maar door: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat heel de lokale samenleving ten goede. Daarom vind ik het label voor Kindvriendelijke steden en gemeenten een schitterend instrument.”

 

"Kinderrechten gaan niet in eerste instantie over abstracte juridische normen die ‘van bovenaf’ moeten worden geïmplementeerd. Kinderrechten gaan over het streven naar rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, een opdracht die in de dagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren ‘van onderuit’ moet worden gerealiseerd. Een lokaal kindvriendelijk beleid kan een grote impact hebben op deze alledaagse leefwereld van kinderen en jongeren. In een kindvriendelijke stad of gemeente moeten kinderrechten elke dag opnieuw worden ‘gemaakt’. Als volwaardig lid van een lokale kindvriendelijke gemeenschap zijn kinderen en jongeren mede-makers van deze kinderrechten” aldus Didier Reynaert, vakgroep sociaal werk van de Hogeschool Gent en bestuurslid van het Kenniscentrum Kinderrechten.

 

Een label als basis

 

Samen met kinderen en jongeren analyseerden gemeente Beersel het beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Een projectgroep formuleerde een strategie die rekening houdt met de jonge inwoners in al de beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid. Het label is een teken van erkenning van het traject dat de gemeente Beersel heeft afgelegd. Het afgelegde traject legt een basis voor het toekomstige beleid. Het verkrijgen van het label is namelijk de start van een voortdurend groeiproces.

  

“Kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst, ze zijn ook het nu. Ze maken een derde uit van de bevolking en hebben een plek in de gemeente als volwaardige burger. Niet vanaf hun achttiende verjaardag, maar al van jongsaf aan. Als je kinderen en jongeren laat meedenken komen ze vaak met een vernieuwende kijk. Een kindvriendelijke stad of gemeente erkent hen als competente en ervaringsdeskundige burgers en geeft hun actorschap een duidelijke plek in haar beleid”, aldus Imke Pichal, coördinator Kindvriendelijke steden en gemeenten bij VVJ vzw.

 

Gemeente Beersel ziet, samen met Aarschot, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver haar inspanningen beloond. Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier op basis van het afgelegde traject, de strategie op vlak van kindvriendelijkheid en de verankering daarvan in het beleid. De jury bestaat uit het Kinderrechtencommissariaat, een expert lokaal jeugdbeleid, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent en AP Hogeschool Antwerpen en wordt begeleid door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

 

 

Dit vond de jury sterk in het dossier van Beersel:

 

- In de communicatie van hun visie is het formuleren in een ik-vorm via de Superbeerselaar één van de manieren om hun communicatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor de kinderen.

 

- Het is een sterkte van Beersel om het eigen beleid onder de loep te nemen bij het lokaal invoeren van de kinderrechten. De concrete en positieve acties, waaronder de aanpassingen bij het toepassen van het eigen Gas-reglement, zijn hier een mooi voorbeeld van.

 

- Er is een strategische werkgroep met het Huis van het Kind als een sterke partner. ook de Ruimtelijke Dienst en Politie zijn vast betrokken.

 

- De beslissing om te investeren in een maatschappelijk werker in elke school volgend op de signalen die in de werkgroep kinderarmoede kwamen bovendrijven, toont de bereidheid van Beersel om specifieke acties op te zetten op basis van verkregen input.

Nieuwsoverzicht
Kindvriendelijk Beersel

Openingsuren & contact

Jeugd

adres
Gemeenveldstraat 31652 Alsemberg
tel.
02 359 16 14 - 15
e-mail
jeugd@beersel.be