Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe uitgave ‘Onze Dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog’

wo 06 juni 18
Naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog geeft het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ een nieuwe publicatie uit.

Beerselaar Marc Desmedt deed een grootscheeps bronnenonderzoek en schreef op basis hiervan het driedelige boek ‘Onze dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog’.

Zo’n 550 jongemannen uit de Beerselse deelgemeenten waren soldaat in 1914-1918. Hun oorlogsbelevenissen worden beschreven in een korte biografie. Een zestigtal dorpsgenoten sneuvelde op het veld van eer. Anderen werden krijgsgevangen of geïnterneerd in neutraal Nederland. De meesten raakten gekwetst of ziek  en belandden in één van de vele fronthospitalen. Op het thuisfront onderging de bevolking gedurende vier bange jaren de gevolgen van de harde Duitse bezetting.

Het rijkelijk geïllustreerde boek wordt geleverd in een kartonnen etui en omvat meer dan 900 pagina’s.

Deel 1: De oorlog aan het front, in de hospitalen en in de kampen verhaalt de gebeurtenissen tijdens de oorlog en het wedervaren van onze soldaten.

Deel 2: Onze dorpen in de oorlog geeft duiding over de gebeurtenissen in onze dorpen.

Deel 3: Onze soldaten in de oorlog bevat de biografieën van de soldaten uit onze gemeenten.

 

U kan het boek bestellen voor 60 euro.

Hoe bestellen?

Schrijf 60 euro over op rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 van het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ met vermelding ‘boek WOI’.

U kan het boek afhalen bij de gemeentelijke archiefdienst tijdens de kantooruren.

Wenst u het boek thuis via de post te ontvangen, dient u bijkomend 12,50 euro over te schrijven. 

 

Meer info:

Dienst archief – 02/359.17.40 – archief@beersel.be

 

Het boek wordt uitgegeven met steun van de Gemeente Beersel, de Cultuurraad, de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en de dienst erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant.

  

 

Volgende bloemlezing uit het boek geeft een goed beeld van de bewogen oorlogsrelazen die opgetekend werden:

 

De 21-jarige Jan-Baptist Hannon uit Dworp deed zijn legerdienst bij het 12e linieregiment toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak.  Reeds dertien dagen na de Duitse inval neemt hij de benen en deserteert. Begin 1915 wordt Jan-Baptist echter gearresteerd en door de krijgsraad veroordeeld tot 3 jaar opname in een strafcompagnie wegens desertie in oorlogstijd. Hij mag de gevangenis in november verlaten maar begin 1916 wordt hij opnieuw opgesloten en veroordeeld tot 10 jaar opsluiting wegens opzettelijke ongehoorzaamheid in aanwezigheid van de vijand. Na omzwervingen in opleidingscentra achter het front nl. in Avours en Challes wordt Hannon in 1917 terug ingelijfd bij zijn oude regiment. Als klap op de vuurpijl krijgt hij volledig eerherstel. Hij kan de strenge kadaverdiscipline aan het IJzerfront echter niet verdragen en neemt opnieuw de benen in november 1917. Reeds na drie dagen later wordt de radeloze piot gearresteerd en opnieuw veroordeeld tot 3 jaar opsluiting wegens desertie in oorlogstijd. Blijkbaar kan men iedere soldaat gebruiken in het Eindoffensief. Zodoende komt hij opnieuw vrij en wordt de notoire deserteur uiteindelijk een held. Vanaf 28 september 1918, neemt Hannon deel aan het Eindoffensief. Op 14 oktober 1918 neemt hij deel aan de verovering van de “Flandern I Stellung”. Op 15 oktober 1918 zijn er diverse pogingen om Izegem en Ingelmunster te bevrijden, maar deze monden uit in een slachtpartij. Jan Baptist Hannon wordt op 15 oktober 1918 in Izegem door een oorlogsprojectiel zwaar gekwetst aan de borst en het hoofd. Hij overlijdt de volgende dag in het veldhospitaal van Beveren-aan-de-IJzer.Hij krijgt postuum algemene amnestie en wordt geëerd met tal van militaire decoraties”.

Nieuwsoverzicht
Verenigde vrienden Amersfoort

Openingsuren & contact

Archief

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 40
e-mail
archief@beersel.be

Lees meer artikels over