naar inhoud

Vlaams onderzoek naar Sociaal-culturele verschuivingen

wo 14 maart 18
De Vlaamse overheid organiseert jaarlijks een onderzoek naar sociaalculturele verschuivingen in Vlaanderen. Dat onderzoek peilt naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema's.

Vanaf maart 2018 zal voor de 23ste keer de mening gevraagd worden van ruim 1.500 willekeurige inwoners van 18 jaar en ouder in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De gekozen personen krijgen op voorhand een brief en een folder in de bus. De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. 

 

Het onderzoek omvat drie delen:
1. een deel met achtergrondvragen;
2. een deel met vragen die jaarlijks worden gesteld;
3. een deel met vragen over actuele beleidsrelevante thema's.

 

Dit jaar worden onder andere vragen gesteld over jouw buurt, jouw contacten met anderen, jouw vrije tijd, jouw deelname aan het verenigingsleven, jouw houding ten opzichte van personen met een handicap, jouw vertrouwen in de overheid en jouw toekomstverwachtingen.

 

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website van Statistiek Vlaanderen.

 

 

Nieuwsoverzicht