Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige bescherming als monument

vr 18 oktober 19
Op 16 september 2019 ondertekende de Vlaamse minister, bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument, van het graf en het grafteken TORLEY (Perk F rij 11 volgnummer 94) in Beersel (Huizingen) gelegen 4de afdeling sectie A nr. 179 E3 – Ansberg.

Het openbaar onderzoek opent op 21 oktober 2019 en sluit op 19 november 2019.

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

  • Dienst ‘Ruimtelijke Ordening’ – Domein Rondenbos - Alsembergsteenweg 1046 te 1652 Alsemberg (maandag tot vrijdag 9u–12u en woensdag 13u-16u)
  • webpagina agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be
  • kunnen digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. (U kunt een afspraak maken op 02 5531821).

Opmerkingen en bezwaren kunnen via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs ingediend worden bij:

Gemeentebestuur Beersel, Dienst Ruimtelijke Ordening, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Of

Via e-mailadres : ROM@Beersel.be

 

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be

Lees meer artikels over