Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking openbaar onderzoek - voorlopige bescherming als monument

di 07 januari 20
Op 16 december 2019 ondertekende de Vlaamse minister, bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument, van het grafteken LASSERRE (grafpercelen G/2/54 , G/2/56 en G/2/57 inclusief de graftuin en het muurdeel waartegen de grafplaten zijn opgehangen) in Dworp.

Het grafteken is gelegen in de 3de afdeling sectie E nr. 800 K (deel) – Molenveld.

Het openbaar onderzoek opent op 17 januari 2020 en sluit op 17 februari 2020.

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

  • Dienst ‘Ruimtelijke Ordening’ – Domein Rondenbos - Alsembergsteenweg 1046 te 1652 Alsemberg (maandag tot vrijdag 9u–12u en woensdag 13u-16u)
  • webpagina agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be
  • kunnen digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. (U kunt een afspraak maken op 02 5531821).

Opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk ingediend worden bij:

Gemeentebestuur Beersel, Dienst Ruimtelijke Ordening, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg

Of

Via e-mailadres : ROM@Beersel.be

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Nieuwsoverzicht
Bekendmaking openbaar onderzoek

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordening

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 17
fax
02 359 17 18
e-mail
rom@beersel.be