Ophokplicht voor pluimvee en vogels is afgelopen voor particulieren

di 06 april 21
Vanaf 6 april 2021 geldt de ophokplicht voor pluimvee en vogels niet langer. Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee.

In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig
verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de
probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus
aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden
pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders,
    voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat
    wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van
    pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

Meer informatie?

FAVV
www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Tel: 0800 99 777

Nieuwsoverzicht
Kip

Openingsuren & contact

Milieu

adres
Alsembergsteenweg 10461652 Alsemberg
tel.
02 359 17 36
fax
02 359 17 18
e-mail
milieu@beersel.be