Gemeenteraad

Raadzaal

De volwassen inwoners van onze gemeente kunnen om de 6 jaar hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

In Beersel telt de gemeenteraad 28 leden: de burgemeester, zeven schepenen (waaronder de OCMW-Voorzitter) en 20 gemeenteraadsleden. Ook de algemeen directeur, de financieel beheerder en de korpschef van de lokale politie wonen de gemeenteraadszittingen bij. De gemeenteraadsbeslissingen worden uitgevoerd door het college van burgemeester en schepenen.