Cultuurraad

De cultuurraad brengt overleg en samenwerking tot stand onder de Nederlandstalige verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. Deze adviesraad vertegenwoordigt een 80-tal sociaal-culturele verenigingen. Ook deskundigen en professionelen uit de cultuursector die een band hebben met de gemeente maken er deel van uit.

Binnen de cultuurraad zijn er twee werkgroepen actief, nl. het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ en het Vredescomité.

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur inzake het lokaal cultuurbeleid (incl. CC de Meent en bibliotheek), het (amateur)kunstenbeleid, het ondersteuningsbeleid van verenigings- en vrijwilligerswerk, het erfgoedbeleid en het Vlaams beleid. De cultuurraad informeert zijn aangesloten verenigingen met een nieuwsbrief en reikt jaarlijks de vrijwilligersprijs ‘Cultuur op Spoor’ uit.