College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert één keer per week achter gesloten deuren. De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij. Zij maakt de verslagen op en vertegenwoordigt er het gemeentepersoneel.