Burgemeesterbesluiten

De burgemeester kan bepaalde besluiten nemen over onder andere

  • de uitvoering van de politiewetten, politiereglementen en de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente Beersel
  • de uitvoering van de wetten en decreten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap

 

Klik hier voor een overzicht van de besluiten.