AGB

Het Autonoom Gemeentebedrijf Beersel (AGB) heeft als opdracht beheer en exploitatie van de onroerende infrastructuren bestemd voor sport, cultuur, toerisme en andere gemeenschapsactiviteiten van de gemeente, voor zover deze door de Gemeente in het AGB ingebracht zijn of aan het AGB ter beschikking gesteld is.

Het beheer en de exploitatie van de bovenvermelde infrastructuur door het AGB omhelst in het bijzonder de inrichting, vervanging, renovatie, plaatsing en onderhoud ervan, het verlenen van  toegang en het recht om er gebruik van te maken aan derden.

Het AGB geeft zo uitvoering aan het gemeentelijk cultuur- en sportbeleid en de visie van de gemeente dienaangaande.